Kontakter

  Startsida

  Kontakter

  Produkter

Nyheter  © ODENA

 070518

 

 
     ODENA har mer 20 års erfarenhet inom branschen som
     utgör grunden till vårt kunnande och nät av underleverantörer
.

 
Vi använder Solid Works och MPS via Pyramid.
 Manualer levereras i pärm och/eller pdf-format.
 I vår verkstad sker slutmontering och provning.
 Installation och driftsättning sker under vårt ansvar.

 
 Egen mätutrustning för
 - Tryck, temperatur, fukthalt och flöde.
 - Volymprocent syre 0 - 20.95 %.
 - Blandningsförhållande i premix-system
.
 Lars Svensson,
 
Vd, arbetar med försäljning &
 systemkonstruktion.
 Civ.ing maskin LTH 79.
 Behörig installationsledare.
 
 
 
 Tel   040-161120
 Mobil  0702-681120

 
  lars.svensson@odena.se